Privacybeleid

PRIVACY

VEST zal in het kader van de contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De Klant geeft hierbij diens ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in deze bepaling.

Volgens de Privacywetgeving van 25 mei 2018, respecteren wij de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens i.f.v. klantenadministratie, verwerking en opvolging van de bestellingen en direct marketing van VEST. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.